Kurs: Solenergi i landbruket

Vurderer du å investere i solenergi på gården din? Meld deg på kurs om solenergi i landbruket. Her får du bl.a. kunnskap om tekniske løsninger, dimensjonering, støtteordninger og viktige faktorer med tanke på lønnsomhet.

Det er ingen ledige plasser
Tidspunkt
02.11.20: kl 18:00 - 02.11.20: kl 21:00
Påmeldingsfrist
28.10.20
Sted
Bryggerhuset på Frøtvedt gård
Frøtvedtveien 30, ÅROS
Pris
Pris kr 300,- (deltaker):
0,-
Venteliste

Om arrangementet

Merk at kurset går over to ettermiddager, mandag 2. november og mandag 9. november. Begge gangene kl. 18.00-2100. Vi starter med registrering, småprat og forfriskninger. 

 

FAGLIG INNHOLD

- Introduksjon til solenergi

- Gjennomgang av sentrale energibegreper

- Støtteordninger og andre rammevilkår

- Investerings- og vedlikeholdskostnader

- Energisituasjonen på gårdsbruk i dag og hvordan solenergi kan bidra

- Viktige data for å tilpasse solenergianlegg - timeforbruk og energitilpassing

- Hvordan gjøre beregninger på muligheten for solenergi på gården - case

- Erfaringer fra en gårdbruker som har investert i solenergi

- Solenergi i distribusjonsnettet - hva må gårdbrukeren vite

 

ARRANGØR Norges Vel gjennomfører kurset i samarbeid med Klimasmart landbruksprosjektet Østfold/Viken.


Kurset er støttet med midler fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.